Notice: Undefined index: button in /home/ftpsite/invasio.cz/pr/index.php on line 10
Invasio PR

Notice: Undefined variable: prihlaseni in /home/ftpsite/invasio.cz/pr/index.php on line 50

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ftpsite/invasio.cz/pr/index.php on line 50
Klientské FTP
 • „Měníme běžné
    na jedinečné“


  Notice: Undefined index: page in /home/ftpsite/invasio.cz/pr/index.php on line 85

  Vážení obchodní přátelé,

  touto webovou prezentací Vás oslovuje tým odborníků společnosti Invasio PR. Úspěšně působíme v oboru marketingové komunikace již patnáct let. Klientům nabízíme služby public relations a media agentury.

  Ve své práci se řídíme filosofií, kterou vystihuje motto "Měníme běžné na jedinečné". Tento výsledek spolupráce s klientem je pro nás rozhodující. Ze svého dosavadního života si pamatujete jen unikátní a jedinečné osobnosti nebo okamžiky. A o toto nám právě jde. Vytvořit neopakovatelnou, ale v první řadě efektivní komunikaci vaší společnosti.

  Její další směr je pouze na Vás. Budeme rádi, pokud nás oslovíte a využijete našich služeb. Správná rozhodnutí a úspěch v podnikání přeje team společnosti Invasio PR.

  Co je to Invasio PR

  Invasio Public Relations je od svého vzniku koncipována jako mediální a PR agentura. Původní specializace zůstala stejná, postupem času činnosti oboru PR, marketingu a DTP doplnila online reklama a SEO marketing. Jasnou výhodou oproti konkurenci je náš analytický přístup, strategický pohled, časová flexibilita a velký kreativní potenciál. Toto spojení nám umožňuje nabízet kvalitní služby s daleko větším efektem než běžná agentura.

  Klademe důraz zejména na dlouhodobé vztahy, preferujeme návaznost a propojenost jednotlivých prostředků komunikace, míříme na správnou a jedinečnou strategii kampaní a vysokou míru invence. Naše služby nejsou ničím omezeny. Nabízíme je jak zahraničním i tuzemským firmám, státním institucím nebo soukromým společnostem. Rozhodující není ani velikost zadavatele nebo obor jeho působnosti. Záleží pouze na Vaší představivosti.

 • „Efektivní komunikace a public relations hraje klíčovou úlohu při Vaší prezentaci směrem ke všem cílovým skupinám.“

  Public Relations

  Efektivní komunikace a public relations hraje klíčovou úlohu
  při Vaší prezentaci směrem ke všem cílovým skupinám.

  Zajištění efektivní a správné komunikace uvnitř firmy nebo směrem k okolnímu prostředí přinášíme těmito aktivitami:

  • analýza mediálního obrazu společnosti, řešení zjištěné situace,
  • komunikační kampaň - návrh strategie, mediaplán, realizace, hodnocení, zpětná vazba,
  • příprava materiálů pro média - tiskové zprávy, články, rozhovory, advertorialy,
  • media events - tiskové konference, snídaně s novináři, interview, prezentace,
  • firemní časopisy a noviny na klíč - návrh obsahu, designu, redakční zpracování, korektury, fotografické práce, DTP příprava, tisk, distribuce,
  • monitoring - vyhledávání, archiv, analýza zpráv všech typů médií,
  • media trénink - výcvik a příprava úspěšné prezentace široké veřejnosti,

  • kompletní outsourcing funkce tiskového mluvčího nebo PR oddělení,
  • media lobbying - budování kontaktů s novináři nebo zástupci médií.

  Krizová komunikace obecně řeší situaci, která ohrožuje mediální obraz konkrétních osob nebo společností. Zvládnout tyto kritické momenty je naší úlohou, stejně jako příprava, plánování konkrétního postupu a tréninku zodpovědných pracovníků. Doporučujme realizovat tyto aktivity:

  • návrh krizového postupu, plánu, manuálu,
  • trénink krizových týmů, simulace krizové reálné situace,
  • monitoring možných krizových témat,
  • analýza příčin krizové komunikace,
  • vlastní řešení krizové situace.

 • „Potřeby zákazníků, součinnost trhu, marketingový mix, konkurenci a celkovou strategii je nutné neustále podrobovat analýze a řídit správným směrem.“

  Marketingové řízení

  Potřeby zákazníků, součinnost trhu, marketingový mix, konkurenci a celkovou strategii
  je nutné neustále podrobovat analýze a řídit správným směrem.

  Největší výsledky totiž nepřináší využití jen některých vybraných činností a prostředků marketingu. Ale jejich propojený systém, který správnou aplikací dosáhne celé řady synergických efektů. Proto preferujeme komplexní systémové řešení v podobě marketingového řízení. V jeho rámci využíváme mimo jiné uvedené aktivity:

  • situační analýzy trhu, konkurence a potřeb zákazníků,
  • stanovení marketingové koncepce, strategie, taktiky včetně realizace,
  • systém strategického marketingového plánování,
  • optimalizace procesů marketingu a prodeje,
  • audit marketingového mixu,
  • produkt management - budování značky, zavedení nového produktu, positioning,
  • cenová politika produktového portfolia,
  • doporučení distribučních kanálů a jejich další rozvoj,
  • návrh efektivní podpory prodeje,
  • vytvoření marketingového informačního systému,
  • kompletní outsourcing marketingového oddělení,
  • zpětná vazba.
 • „Dlouhodobá spolupráce s širokým spektrem médií nám umožňuje přinášet výhodnější ceny a netradiční možnosti efektivní prezentace.“

  Media

  Dlouhodobá spolupráce s širokým spektrem médií nám umožňuje
  přinášet výhodnější ceny a netradiční možnosti efektivní prezentace.

  Základní aspekty práce agentury Invasio PR jsou v této oblasti postaveny na faktu, že vybraná média jsou částečně i našimi klienty. Můžeme tak nabízet využití barterové spolupráce i pro ostatní zákazníky s těmito dalšími efekty:

  • nákup reklamních a public relations prostorů,
  • pozitivní obchodní vazby na deníky, odborné časopisy, TV, internet, rozhlas atd.,
  • poskytování zajímavých objemových slev,
  • klasická rezervace reklamních časů a inzertních prostorů,
  • optimalizace nabídky v rámci komunikačních kampaní,
  • doporučení konkrétního mediálního mixu včetně formátů, načasování, poselství.
 • „Můžete využít maximum potenciálu, nejefektivnejší prostředky, velké finanční náklady. Ale bez účinné a správné strategie bude dosaženo cíle jen náhodně.“

  Strategie

  Můžete využít maximum potenciálu, nejefektivnější prostředky, velké finanční náklady.
  Ale bez účinné a správné strategie bude dosaženo cíle jen náhodně.

  Na první pohled může existovat zřejmý a velmi známý sled jednotlivých kroků, jak vytvořit efektivní strategii. V naší agentuře využíváme pro stanovení marketingové, komunikační i obchodní strategie klientů následujícího postupu:

  • formulace problému,
  • definice cílů strategie,
  • realizace průzkumu - zjištění marketingových informací,
  • podrobná analýza dat a daného stavu,
  • definice cílových skupin,
  • návrh směru strategie,
  • využití jednotlivých prostředků řešení,
  • správné načasování,
  • finanční rozpočet,
  • implementace a realizace strategie,
  • zpětná vazba,
  • aktualizace směru strategie.
 • Některé společnosti využívají agenturu Invasio PR jako platformu pro odborného poradenství, kreativní dílnu, zkušený kolektiv pro brainstorming nebo i trenéry.

  Consulting

  Některé společnosti využívají agenturu Invasio PR jako platformu pro odborného poradenství, kreativní dílnu, zkušený kolektiv pro brainstorming nebo i trenéry.

  Při takovéto spolupráci můžeme nabídnout outsourcing marketingového nebo public relations oddělení Vaší společnosti. Často využívanou službou je i realizace akcí ve formě workshop jak na konkrétní téma či zadání. Vítaným doplňkem práce našich specialistů jsou pak školení a semináře v oboru marketingové komunikace. V tuto chvíli jsou nejvíce poptávané následující témata:

  • marketing - principy marketingu, marketingový výzkum, budování značky, informační systém, marketingová strategie,
  • reklama - řízení spolupráce s agenturou, moderní možnosti reklamy, efektivní prezentace společnosti,
  • public relations - budování vztahů s veřejností, generování publicity, krizová komunikace, plánování a realizace PR kampaně,
  • ostatní - efektivní prezentace na veletrzích.

  Okruhy školení

  • Facilitace a moderace workshopu
  • Manažerské a komunikační dovednosti pro teamové leadery
  • Firemní kultura a péče o zákazníka, Profesionální vyjednávání
  • Stanovení a dosažení cílů, Projektové řízení, plánování
  • Leadership, Vedení pracovního týmu, Řízení lidí a motivace, Time management
  • Zvládání stresu, Zpětná vazba, Konflikt a jeho řešení
  • Prezentační dovednosti, Vedení porad, Komunikace, Delegování, Asertivita